top of page

Wie zijn wij?

PSV de Nieuwe Roef

Sinds 1954

Welkom bij paardensportvereniging De Nieuwe Roef. Sinds 1 januari 2014 is deze nieuwe enthousiaste vereniging ontstaan vanuit de fusie tussen PSV Emmickhoven en LR & PC De Merweruiters.

PSV Emmickhoven zou dit jaar zijn 60 jarig bestaan vieren en voor de Merweruiters zou dit 40 jaar geweest zijn.

 

Welkom.jpg

Historie

Emmickhoven en Merweruiters fuseren!

Historie PSV Emmickhoven
De Landelijke Rijvereniging Emmickhoven is opgericht door een aantal boeren en de plaatselijke bakker van Nieuwendijk. Aanleiding was een optocht, waarbij wat jongelui op paarden van boeren en de bakker meereden. Er werd bedacht dat het wel leuk was om in clubverband met paarden verder te gaan.  In 1954 is LR Emmickhoven officieel opgericht. Er werd gereden op een stuk wei en later werden er echte lessen gegeven in een heuse rijbak. In 1963 is ook een ponyclub ontstaan, genaamd PC de Beatrixruiters, die in 1979 als vereniging is voortgezet.In 1989 werd door de gemeente besloten tot wijziging van het bestemmingsplan en kon er niet langer meer gereden worden in Nieuwendijk. De rijvereniging en ponyclub kwam in 1990 terecht aan de Sportlaan in Almkerk.De gemeente Woudrichem (waar Almkerk onderdeel van is) heeft ons medio 2007 laten weten, dat door wijzigingen in het huidige bestemmingsplan, ons clubterrein opnieuw een andere locatie moest krijgen. In januari 2013 hebben de leden van PSV Emmickhoven en LR & PC de Merweruiters aangegeven in te stemmen met het samengaan van deze twee verenigingen. Sedert april 2013 maakt onze vereniging gebruik van het buitenterrein van De Merweruiters, gevestigd aan de Nieuwe Roef 1 te Sleeuwijk.

Historie: LR& PC de Merweruiters
Een oprichting van een pony club in wording in de 60er jaren onder de naam Shetland pony vriendjes op een locatie bij een particulier Thijs Kentie locatie tussen Sleeuwijk /Woudrichem
Later verhuisde het oefenterrein naar de familie van Arkel "Hoeve Buitenlust" en de familie Verschoor aan de Rijksstraatweg. In 1974 zag de naam Merweruiters haar eerste levenslicht door de afsplitsing van Shetland pony vriendjes en de Altena ruiters. Na jaren gebruik te hebben gemaakt van particulieren terreinen voor het beoefenen van onze sport kregen wij in 1977 een eigen terrein als zijnde gepacht, gehuurd van de gemeente Werkendam aan de Eikenlaan.

In 1979  werd aanvang gemaakt met de bouw van de eigen stal.  Uniek voor onze streek. 30 Jaar later voor de rekenaars onder ons, 2009 zal de archieven ingaan als het jaar van de eerste prikkel, wij moesten verhuizen.winkelcentrum de Es heeft plannen.Begin 2010 vragen wij als Merweruiters voor 2 stallen uitbreiding aan bij onze stallen aan de Eikenlaan deze vergunning wordt ook verleend. Na enkele weken komt er een telefoontje van gemeente Werkendam uit monde van de heer Rob Diellissen wordt verzocht of we eens konden komen praten gezien de plannen aan de Eikenlaan. Sjaak Groeneveld onze toenmalige penningmeester en Jaap de Keizer voorzitter werden ontvangen door de heer Rob Diellissen en ex wethouder Jan Lutijn. Het nieuwbouwplan werd uit de doeken gedaan einde Merweruiters aan de Eikelaan. Met de vergoeding van uit de gemeente Werkendam en een eigen bijdrage uit onze clubkas hebben wij dit kunnen realiseren.

logo_merweruiters.jpg
logo_edited.jpg
bottom of page