top of page

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Binnen onze vereniging kennen we twee verschillende type lidmaatschappen.

1. Actief lid:

Dit zijn leden die gebruik maken van de rijbaan, een startkaart hebben en/ of deelnemen aan de lessen of overige activiteiten.

Contributie:€ 50,00 per jaar.

2. Rustend lid:

Dit zijn leden die de club een warm hart toe dragen en stemrecht hebben tijdens de ledenvergadering. Deze leden zijn echter niet actief in de paardensport en maken geen gebruik van paard gerelateerde activiteiten of faciliteiten.

Contributie: € 25,00 per jaar

Aanmelden

Nieuwe leden melden zich schriftelijk voor het lidmaatschap van de vereniging aan bij het secretariaat. Het lidmaatschap beslaat een vol kalenderjaar.
Een lid bevestigt met het lidmaatschap akkoord te gaan met de Statuten en Huishoudelijk regelement van de vereniging.

Beëindigen

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. Dit dient te gebeuren uiterlijk voor 1 november. Het lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december.

Je ontvangt ter bevestiging van uw afmelding een verklaring van het Bestuur waarin de financiële afwikkeling van het lidmaatschap is opgenomen.

Overige diensten

- Clublessen

- Trailer huren

Lid bak.jpg
17B123AE-FC3E-45AC-A6E2-C1F9BC1B74FE.JPG
bottom of page