Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Rijbaanregels!

Regels als meerder combinaties gebruik maken van de hoefslag.

  • In de rijbaan mag worden gereden, gesprongen en gemend.
  • Op- en afstijgen op de AC-lijn of buiten de bak.
  • Niet stappen op de hoefslag, daarvoor dient de binnenhoefslag gebruikt te worden.
  • De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft voorrang op de hoefslag.
  • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
  • Indien er les wordt gegeven heeft deze ruiter altijd voorrang.
  • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
  • Combinaties die een gevaar vormen voor mede hoefslaggebruikers, dienen de rijbaan te verlaten.