Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Organisatie en bestuur

Het Bestuur van PSV De Nieuwe Roef bestaat uit de volgende functies:

Voorzitter en Vice-voorzitter
Wedstrijd) Secretaris
Eerste en tweede penningmeester
Algemene bestuursleden

De adresgegevens van de bestuursleden in de colofon.
Bestuursleden worden om de 3 jaar gekozen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt een maal per jaar gehouden. Met uitzondering van de eerste 2 jaar na de fusie, zie fusieprotocol.

De Nieuwe Roef is in het bezit van eigen stallen complex met bijbehorende weide, hoefslag en springmateriaal.
De kosten kunnen laag gehouden worden door zelfwerkzaamheid.
PSV De Nieuwe Roef heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen evenals het bevorderen van de hippische sport in verenigingsverband. De vereniging tracht dit te bereiken door: Het (doen) verrichten van lessen in groepsverband Het in stand houden van de accommodatie Het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van de leden Het (doen) bevorderen van de hippische sport, met uitzondering van de draf- en rensport Het (doen) houden van en het (doen) deelnemen aan evenementen.

De statuten hieronder zijn overgenomen van de Merweruiters en gelden nu als de statuten voor PSV de Nieuwe Roef

Klik hier voor de statuten