Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Onderhoud terrein en klusborg

PSV De Nieuwe Roef heeft de bevoorrechte positie van een mooi groot terrein met de nieuwste faciliteiten en hekwerken. Streven is om dit terrein in goede conditie te houden, echter dit brengt veel onderhoud en arbeid met zich mee.

Om de kosten voor onderhoud beperkt te houden, en de daaraan gekoppelde contributie, is de inzet van leden noodzakelijk.

In overeenstemming met alle leden is in de Algemene Ledenvergadering besloten om vanaf 2014 de klusborg te introduceren. Bij diverse verenigingen wordt al met dergelijke systemen gewerkt, met goed resultaat.

Jaarlijks betaal je als lid 50,- per jaar extra bovenop de contributie; dit is de klusborg. In de loop van het jaar krijgt ieder lid mogelijkheden deze klusborg terug te verdienen door minimaal 8 uur op de club bij te klussen. Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om te komen klussen, dan krijg je de klusborg niet terug, maar wordt deze gebruikt om mankracht in te huren of materiaal aan te schaffen.

Het klussen aanbod is heel gevarieerd en kan per jaar verschillen. Je kunt denken aan: het wedstrijd klaar maken van het terrein, schrijven bij de jury tijdens een wedstrijd, kantine dienst, parkeerhulp of EHBO-er bij evenementen. Maar natuurlijk ook onderhoud van het terrein: egaliseren van de bakbodem, (bos)maaien, schilderen van hindernismateriaal, onkruidspuiten, reparaties etc.

Vooral bij de grotere en zwaardere klussen kunnen we zeer goed mankracht gebruiken. Onze club bestaat voornamelijk uit vrouwelijke leden, maar als je man/ partner/ vader/ broer/ vrienden een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van het clubterrein, dan juichen wij dit zeker toe. Ook zij kunnen klus-uren maken voor een lid, waarmee een klusborg terug verdiend kan worden.

De werkzaamheden worden via deze site, mail of per nieuwsbrief doorgegeven. Je kunt opgeven om mee te komen helpen op de klusavonden of mogelijk de werkzaamheden uit te voeren in eigen tijd.

Vragen, ideeen en/ of opmerkingen kun je mailen naar info@psvdenieuweroef.nl

Samen kunnen we zorgen voor een gezellige en gezonde vereniging met een veilig, schitterend terrein!