Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Lidmaatschap

Binnen onze vereniging kennen we twee verschillende type lidmaatschappen.

1. Actief lid:

Dit zijn leden die gebruik maken van de rijbaan, een startkaart hebben en/ of deelnemen aan de lessen of overige activiteiten.

2. Rustend lid:

Dit zijn leden die de club een warm hart toe dragen en stemrecht hebben tijdens de ledenvergadering. Deze leden zijn echter niet actief in de paardensport en maken geen gebruik van paard gerelateerde activiteiten of faciliteiten.

Aanmelden

Nieuwe leden melden zich schriftelijk voor het lidmaatschap van de vereniging aan bij het secretariaat. Het lidmaatschap beslaat een vol kalenderjaar.
Een lid bevestigt met het lidmaatschap akkoord te gaan met de Statuten en Huishoudelijk regelement van de vereniging.

Beëindigen

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. Dit dient te gebeuren uiterlijk voor 1 november. Het lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december.

Je ontvangt ter bevestiging van uw afmelding een verklaring van het Bestuur waarin de financiële afwikkeling van het lidmaatschap is opgenomen.

Klik hier voor het inschrijfformulier