Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Clublessen

Bij voldoende belangstelling (minimaal 2-4 ruiters) worden er lessen aangeboden door een gediplomeerd instructeur. Bij voldoende belangstelling wordt er gestreefd naar het verzorgen van spring- en menlessen. Indeling van de lessen wordt gemaakt door een door het bestuur aangewezen persoon, in samenspraak met de instructeur.

Opgeven voor lessen kan bij de penningmeester. Leskaarten kunnen per 5 of 10 lessen afgenomen worden.  Een 5 leskaart is voor lessen om de week.
Bij een 10 leskaart worden de lessen afgenomen in 12 weken vanaf de eerste les, bij een 5 leskaart is dit in 6 voorgesproken lesmomenten.

Na opgave en betaling kan er deelgenomen worden aan de lessen.

Na betaling is deelname vanzelfsprekend. Indien men onverhoopt toch verhinderd is, dient men dit tijdig (minmaal 24 uur) door te geven aan de bovengenoemde verantwoordelijke persoon. In geval van heftige regenval, onweer en feestdagen kunnen de lessen komen te vervallen en schuift de geldigheid van het leskaart door.
Bij aanvang van de clubles dient een geldig inentingsbewijs aan de instructeur te worden getoond.

Tijdens de clublessen zijn de regels voor het gebruik van de rijbanen en bijbehorende rijbaanregels van kracht.

Potentiële nieuwe leden hebben de mogelijkheid om 1 proefles mee te rijden of gebruik te maken van de leskaart voor niet leden. Aanmelden kan via de penningmeester. Bij aanvang van de proefles dient een geldig inentingsbewijs aan de instructeur te worden getoond. Proeflessen zijn geheel op eigen risico.

Dit jaar wordt gestart met de volgende lessen:

Dinsdag          Dressuur           Ilse de Graaf

Woensdag        Mennen            Wim de Groot (oneven weken)                          

Vrijdag  Jeugdlessen     Mathilde Vink (even weken)

Als gedurende een leskaart  blijkt  dat jij of jouw paard/pony de lessen niet kunnen volgen door uiteenlopende omstandigheden, geef dit dan door aan het verantwoordelijke bestuurslid. Jouw leskaart kan dan tijdelijk stopgezet worden en  op een later tijdstip kunnen de openstaande lessen gereden worden.

TARIEVEN:
Dressuur  10 leskaart                        â‚¬ 112,50
                 5 leskaart                        â‚¬   65,00
Mennen     5 leskaart                        â‚¬   75,00
                 5 leskaart niet leden        â‚¬ 80,00

Recreanten nog niet gestart tarieven volgen

Bixi           5 leskaart      â‚¬ 37,50
                5 leskaart niet leden         € 42,50

voor alle disciplines proefles € 15,00